Úvodné ustanovenia
Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný.

Chránime Vaše údaje
Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom.

Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, nič navyše k nim nepripočítavame (žiadne skryté poštovné a balné). Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Objednávka
Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - emailom alebo telefonicky.

Dodacie podmienky
Tovar posielame Slovenskou poštou vo forme dobierky. Tovar expedujeme spravidla od 7-10 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky, poprípade po autorizácii danej objednávky.  Vyhradzujeme si právo na predľženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predľžení dodacej doby je kupujúci okamžite informovaný. Tovar je dodávaný v kvalitných "bublinkových" obaloch, aby neprišlo k poškodeniu. Pokiaľ objednávka obsahuje viac tovarov a nie sú všetky na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite posielame tovar, ktorý je na sklade a ostatný doobjednávame a zasielame neskôr.

Doprava
Slovenská pošta -
pomalejší spôsob doručenia, doba dodania zásielky je max. 7-10 dní. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Uložená doba je 14 dní.

U nás sa nemúsite registrovať
Stačí vyplniť objednávkový formulár s uvedením adresy pre doručenie zásielky.

Spôsob platby
Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte alebo kuriérovi.

Záruka, reklamácie
Potrebné doklady  zasielame elektornickou formou na Vami uvedenú emailovú adresu uvedenú v objednávke, preto Vás prosíme o korektné uvádzanie formy emailovej adresy.
Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne.Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.
Pri reklamácii je nutné predložiť

reklamovaný tovar v originálnom obale bez porušenej pečate
kópiu predajného dokladu (faktúry)
kópiu dokladu o zaplatení
stručný popis závady

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 9 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Vrátenie tovaru

Ak máte záujem využiť vrátenie tovaru, kontaktujte nás, ochotneme Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Stornovanie objednávky
Vašu objednávku môžete kedykoľvek stornovať emailom alebo telefonicky s uvedením čísla objednávky.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kurierskou službou(alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kurierskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Obchodné podmienky